İnşaat Sektöründe Dokümantasyon Yönetimi

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri, belki de en önde olanı, İnşaat Sektörüdür. İnşaat Sektörü olarak sadece ülke içinde değil, yurtdışında da büyük projelere imza atılıyor. Ancak Dünya’daki büyük tasarım ya da inşaat firmalarının yarattıkları projelerin uygulamacısı pozisyonundayız ve doğal olarak pastanın büyük bir dilimini onlara kaptırıyoruz. Bunun önüne geçmek için; Tasarıma yeterli önem-süre ve maliyet ayırmamız ayrıca mühendislik, standardizasyon, kalite kontrol ve koordinasyon konularındaki zaaflarımızı elimine etmemiz gerekmektedir. Sektörün bu eksikliklerini giderecek olan gelişim sürecine, dokümantasyonun doğru ve etkin yönetilmesi büyük bir ivme kazandıracaktır. Şöyle ki;

  • Aslında sahip olunan ama sistematik eksikliği sebebi ile etkin olarak kullanılamayan şirket içi birikimin herkes tarafından ulaşılabilir olmasının sağlanması, bu şekilde standardizasyon oluşturarak ve bilgiyi paylaşarak mühendislik kabiliyetinin artışına destek olunması,
  • Bunun yanında, proje kapsamı büyüdükçe önemi ve zorluğu da büyüyen disiplinler arası koordinasyon ve bilgi akışını ve geri bildirimlerin doğru bir şekilde sağlanması, ancak dokümantasyon yönetiminin başarısı ile mümkündür. Bu noktada İnşaat Sektörünün yolu ERP Sektörü ile çakışmaktadır.

R1 ERP ile istenilen standardizasyon ve koordinasyon etkin bir şekilde sağlanabilmektedir. Büyük projelerin ve büyük disiplin gerektiren çalışmaların takibini R1 ERP ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek mümkündür.

Deneyimlerin Kayıt Altına Alınması ve Ulaşılabilir Olması

Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de edinilen bilgi ve deneyimin kayıt altına alınması ve ulaşılabilir olması, firmanın altyapısını sağlamlaştırmak ve gelişmek/ilerlemek adına çok önemli bir konudur.

Üzerinde durulmadığı, düzgün bir altyapı oluşturmak için gerekli adam-saat ve para ayrılmadığı zaman, bilgiler şirketlerde değil, kişilerde kalır ve ulaşılabilirliği o kişi veya kişilerin bilgiyi aktarma isteği, kabiliyeti ve şirketteki mevcudiyeti ile sınırlıdır.

Bunun önüne geçmek ve geçmiş deneyimleri gelecek işlerde şirket yararına kullanabilmeyi başarmak için; Dokümanların kolaylıkla anlaşılabilecek bir sistematikle sınıflandırmak ve her kullanıcı noktasından hızla ulaşılabilir olmasını sağlamak gereklidir.

Bu açılardan bakıldığında R1 ERP yazılımı bir inşaat firmasının kalbi konumuna gelmektedir. Doküman ve deneyim takibinin yanı sıra bu dokümana ve deneyime erişimin en kolay yolu R1 ERP yazılımıdır.

R1 ERP şirketin deneyim hafızası olarak konumlanıp firmanızın adım adım yükselişine öncülük edecektir.

Çözümlerimiz

Çözümlerimiz ile tanışın.

  • Hizmet anlayışı ile hızlı destek imkanı.
  • Bulut Teknolojisi ile Her Yerden erişim.
  • Gerçek Veri güvenliği, Hacklenme, Virüs ve Zararlı yazılımlardan kurtulun.
  • Mevzuat değişikliklerini anında kullanmaya başlayın. Sürekli güncel kalın.
  • Donanım maliyetlerinden kurtulun. Yedekleme, Güncelleme ve Bakım ile uğraşmayın.

BYM Yazılım olarak, işinizi kolaylaştıracak pratik çözümler üretiyoruz.